Wonen in de Clara

Voor  iedereen die geinteresseerd is in een woning in het Claraklooster hebben we de belangrijkste informatie over het wonen en leven in de Clara samengevat.

 • WONEN IN DE CLARA

  Zelfstandig en onzelfstandig in de oud- en nieuwbouw.
  De geneugten van het wonen in de Clara.

 • BETROKKENHEID EN MEEDOEN

  Meedenken en beslissen in de algemene ledenvergadering.
  Meedoen aan commissies en werkgroepen.

 • DE VERENIGING EN DE REGELS

  Organisatie van de vereniging.
  Lid zijn en lid worden.
  Wachtlijsten en open dag.
  Als er een woning leegkomt.
  Onderverhuur.

 • GESCHIEDENIS VAN HET CLARAKLOOSTER

  Vegetarische Theresiaantjes end de Claraworst.
  Net geen eeuwfeest voor de karmel van Den Bosch.
  Verijdelde sloopplannen.

WONEN IN DE CLARA

 

De Clara is een woongemeenschap; de bewoners huren individueel een appartement van Brabant Wonen, maar hebben onderling een band. Deze woonvorm beidt vele mogelijkheden en voordelen. Dat kan alleen door de bijdrage van alle bewoners. De Clara is uniek omdat de bewoners zich actief betrokken voelen bij het complex en de medebewoners, en bereid zijn daarvoor de handen uit de mouwen te steken. Dat hoeft niet persé een grote tijdsinvestering te betekenen, maar wel dat je een taak op je neemt. Zie daarover ook het kopje "betrokkenheid en meedoen".

 

Zelfstandig en onzelfstandig in de oud- en nieuwbouw.

Het Claraklooster anno nu bestaat uit de oudbouw en een in de tachtiger jaren bijgezette nieuwbouw. Het is gelegen aan de clarastraat op een steenworp afstand van de St. Jan. In totaal telt het complex 40 zelfstandige woningen en 7 onzelfstandige woningen. Met uitzondering van de nieuwbouw zijn weinig woningen hetzelfde. Ze verschillen in oppervlakte, en qua indeling zijn er verrassend veel variaties De woningen in de voormalige kapel beschikken over prachtige boogramen en plafondschilderingen. In de gangen kom je hier nog rotspartijen tegen die deel uitmaakten van de lourdesgrot in de voormalige kapel. Ook de muurschilderingen herinneren aan de vroegere functie van het gebouw.Nieuwbouw

De nieuwbouw dateert uit 1984 en is gebouwd op de plaats van een afgebroken middeleeuws gebouw. Het bevat acht flatwoningen en een woning boven de poort naar de parkeerplaats van het klooster. De flats beschikken allemaal over twee slaapkamers, een balkon en CV. Ze zijn rond de 55 m2 groot. Bergingen bevinden zich elders in het pand.

 

Oudbouw

In de oudbouw bevinden zich in totaal 38 woningen. Een aantal beschikt niet over een aparte slaapkamer. Er zijn 8 grotere woningen met tenminste twee slaapkamers. De afmetingen varieren van 30 tot 95 m2. Bijna alle woningen hebben een berging elders in het pand.

 

Zelfstandig en onzelfstandig

De woning in de nieuwbouw zijn allemaal zelfstandig. De onzelfstandige woningen bevinden zich allemaal in de oudbouw. Huurders daarvan hebben een gezamenlijke ingang en delen keuken sanitair en de energierekening met elkaar. Iedere ruimte heeft een eigen adres en huurcontract met Brabant wonen. Wanneer een woning in onzelfstandige ruimte vrijkomt heeft de achterblijvende bewoner het recht om zelf een nieuwe bewoner te zoeken of een voorgestelde bewoner wel of niet te accepteren. In deze woonvorm is het immers belangrijk dat je met elkaar uit de voeten kunt. Voor de zelfstandige woningen geldt de woningtoewijzing via de regels van de wachtlijst.

 

De geneugten van het wonen in de Clara

Naast de woningen hebben de bewoners de beschikking over een aantal gemeenschappelijke ruimtes en talloze mogelijkheden en faciliteiten. 

 

Afvalcontainers

Clarabewoners kunnen hun afval kwijt in restvuil-, compost- en papiercontainers. De containers staan op onze parkeerplaats dus je hoeft nooit ver te lopen. Voor het legen moeten de containers aan de straat worden gezet. Daarvoor bestaat er een toerbeurt rooster.

 

Claranet

Het claranet is een intern asdl-netwerk dat alle deelnemers een zeer betaalbare internetverbinding biedt. Je krijgt een eigen email adres. (....@claraklooster.nl)

 

Kapelruimte

onze kael is een grote inpandige ruimte die overbleef nadat in de oude kloosterkapel woningen waren gebouwd. De ruimte is ongeschikt voor bewoning omdat er geen daglicht komt. De kapel biedt allerlei mogelijkheden aan de bewoners. Van vergaderingen, gezamenlijke maaltijden tot rommelmarkten of kinderfeestjes. Uitgangspunt is dat de omwonenden geen overlast mogen ondervinden van de activiteiten aldaar. De kapel wordt verhuurd voor kleinschalige activiteiten. Dat gebeurt onder voorwaarden en tegen een redelijke vergoeding. Bewoners betalen alleen een onkostenvergoeding.

 

Openbare bergruimten

Naast de persoonlijke bergruimten die vaak klein zijn, biedt de zolder ruimte voor het tijdelijk stallen van grotere spullen. Eenmaal per jaar is er een grote opruimdag en wordt de zolder leeg gemaakt.

 

Parkeerplaatsen en fietsenstallingen

Achter de nieuwbouw ligt een kleine parkeerplaats en een fietsenstalling. Het aantal parkeerplaatsen is kleiner dan het aantal bewoners met een auto. Diverse bewoners hebben parkeervergunningen in de omgeving van de Clara. De autobezitters verrekenen onderling de vergunningen en regelen samen het binnen- en buiten parkeren. Bezoekers kunnen overigens niet op het binnenterrein parkeren! Welis er een laad- en losplaats. Onder het tuinhuis waar ook fietsen kunnen worden gestald.

 

Schoonhouden openbare ruimte

Het schoonmaken van de openbare ruimte (gangen, trappen, kapelruimte) gebeurt in eigen beheer, maar besteden we wel uit. Hiervoor wordt een bedrag per uur uitbetaald dat wordt bekostigd uit de contributie die iedere huurder via de huur aan de vereniging afdraagt

 

Film

Er zijn gemiddeld 60 clarabewoners. In 2009 is er een anderhalf uur durende documentaire gemaakt onder regie van Jan Heuves, zelf een oud bewoner. "Clarastraat 22, oase in de stad". Een dvd met deze film wordt geleverd bij het boek "Wonen in een klooster" van Denise de Costa.

 

Tuinen

De Clara heeft twee prachtige tuinen. Een binnentuin in het carré, en een ommuurde achtertuin die aan de binnendieze grenst. De achtertuin is semi openbaar. Het zijn plekken waar iedereen van kan genieten. Je ontmoet er andere bewoners, je kunt er tuinieren, luieren, zonnen,samen eten, de kinderen kunnen er spelen, kortom een paradijs in hartje stad.

 

Wasserette

De Clara beschikt over een kleine wasserette met twee professionele wasmachines en één droger. Waspoeder wordt centraal ingekocht. Gebruikers noteren zelf de was- o droogbeurten op een turflijst en ontvangen ieder halfjaar de afrekening.

 

 

BETROKKENHEID EN MEEDOEN

 

Meedenken en beslissen in de algemene ledenvergadering (ALV)

In de ALV bespreken we uiteenlopende onderwerpen en worden de besluten genomen. Dat gaat over zaken die alle bewoners aangaan en varieert van de aanschaf van een grasmaaier, de inrichting van de parkeerplaats toot het woonbeleid. Er zijn ongeveer 4 tot 5 ALV's per jaar waaraan alle bewoners geacht worden deel te nemen. Onderwerpen en voorstellen worden van tevoren breed verspreid, zodat je oo via machtiging kunt stemmen als je echt niet aanwezig kunt zijn,

 

Meedoen aan commissie en werkgroepen

Er zijn een aantal commisies en werkgroepen. Aan nieuwe bewoners wordt gevraagd daarin een aandeel te leveren. Wat je kiest kan afhangen van de beschikbare tijd, je interesse of talent. Er is voor elk wat wils. Hieronder een opsomming van de huidige groepen.

COMMISSIES/WERKGROEPEN WAT DOEN ZE?
Activiteitenorganisatie

Eenmaal per jaar is er een opruimdag om te voorkomen dat de opslagruimes gaan uitpuilen. Dat vraagt een hoop georganiseer en mobilisatie van menskracht. Maar er gebeurt meer, zoals het organiseren van een rommelmarkt, de open monumentendag, het nieuwjaarsfeest of andere Clarafeesten. Deze groep gaat daarmee aan de slag.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een peningmeester en algemene leden. Zij vergaderen eenmaal per maand, handelen de dagelijkse zaken af en onderhouden het contact met de verhuurder Brabant wonen (uigezonderd zijn huurzaken van individuele bewoners.) Zij delegeren taken naar de betrokken werkgroep(en) en onderhouden ook de contacten daarmee. Belangrijke onderwerpen leggen ze voor aan de ALV
Containerrooster
Iedere bewoner heeft een aantal weken containerdienst. Jaarlijks wordt een nieuw rooster gemaakt waarop staat wanneer het jouw beurt is om de containers buiten en ook weer binnen te zetten.
Claranetwerk
Deze groep beheert het adsl netwerk in de Clara, verhelpt storingen en zorgt voor nieuwe aansluitingen.
Financiele administratie Deze groep zorgt ervoor dat alle inkomsten en uitgaven worden geboekt en maakt jaarlijks de balans op.
Huurbeleid
Om onze eigen belangen als huurders zoveel mogelijk te behartigen volgen de leden van deze groep de landelijke en lokale huurontwikkelingen en het huurbeleid van onze verhuurder Brabant wonen. Wij zijn lid van de woonbond die regelmatig nieuwe informatie stuurt.
   
Ledenbestand  
Deze groep beheert de ledenlijst en hun bereikbaarheidsgegevens.
Lief leed en lol  
Deze groep zorgt op verzoek van het bestuur voor attenties, bijvoorbeeld als iemand zich extra heeft ingezet, bij langdurige ziekte , of als mensen uit de Clara vertrekken of hier komen wonen.
Museum vitrine kapel  
Deze groep zorgt voor het inrichten en beheren van de glazen vitrine aan het carré met informatie en herinneringen aan de voormalige zusters en / of Clarabewoners.
Notuleren
Deze groep verzorgt de notulen van de maandelijkse bestuursvergaderingen en de ALV's.
Onderhoud algemeen
Deze groep zorgt voor het inventariseren van gebreken / klussen in de gemeenschappelijke ruimtes en regelt de reparaties met Brabant wonen.
Onderhoud kapel
Deze groep zorgt voor het opknappen van de kapel
Panelcommissie
Soms is het nodig iets goed uit te zoeken alvorens de ALV zich over de kwestie buigt. Deze groep roept op verzoek van het bestuur een aantal bewoners bij elkaar die een kwestie voorbereiden en een advies aan het bestuur geven.
Parkeren
Deze groep sorgt voor de administratie van de vergunningen en een binnen / buiten parkeerrooster voor de autobezitters.
Schoonmaak
Deze groep onderhoud het contact met de poetsers en de schoonmaakorganisatie.
Smoelenboek
De groep houdt het digitale fotoalbum van de bewoners bij.
Tuingroep
Deze groep bestaat uit iedereen die tuiniert in de Clara.
Verhuur kapel
Aanspreekpunt voor informatie, gebruik en verhuur van de kapel. Zorgt voor reserveringen, administratie en facturering.
Voorzitter ALV  
Het voorzitten van de ALV rouleert tussen de mensen die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld.
Wasserette  
Deze groep zorgt voor de inkoop van waspoeder, onderhoud van de machines, schoonmaak van de wasserette, administratie en facturering aan de gebruikers.
Weggeeftafel in de hal  
Onder het prikbord bij de voordeur staat een weggeeftafel. Deze groep draagt zorg voor de orde op de tafel. Spullen verdwijnen naar de kelder of naar de container. De rommelmarkt wordt regelmatig gebeld om de kelderspulletjes op te halen.
Wooncommissie  
Deze groep beheert de wachtlijst, geeft informatie aan aspirant bewoners en organiseert open dagen. Ze zorgt ook voor de procedures rond het vrijkomen van een woning.

 

 

DE VERENIGING EN DE REGELS

 

 

Organisatie van de vereniging

 

Vereniging belangenbehartiging bewoners Clarastraat 22

We spreken meestal van de vereniging Claraklooster, maar de officiele naam waaronder we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel luidt Vereniging Belangen Behartiging Bewoners Clarastraat 22. De vereniging is opgericht door de bewoners die ervoor gezorgd hebben dat het pand niet werd afgebroken en er woningen in kwamen. Zij kozen destijds voor de vorm van een vereniging on=mdat die de mogelijkheid biedt voor een goede vertegenwoordiging van de eden en als aanspreekpunt voor de gemeente en instanties. Als rechtspersoon mag een vereniging bijvoorbeeld financiele transacties verrichten of een rechtszaak aangaan.

 

Verhuurder BrabantWonen

De verenigingsvorm werkt goed voor de organisatie binnen het klooster en de contacten met onze verhuurder Brabant wonen. Dat laatste gaat over onderwerpen die alle bewoners en het hele klooster aangaan, zoals reparaties in de openbare ruimten, overleg over het huurbeleid, woningtoewijzingen, groot onderhoud etc. De vereniging houdt zich dus niet bezig met de binnenkant van de woningen en andere zaken die in de contracten tussen BrabantWonen en individuele huurders zijn geregeld. Tenzij het gaat over zaken en/of projecten die alle woningen betreffen.

 

Bestuur vereniging

Omdat we een vereniging zijn staat de organisatievorm vast. Er is een dagelijks bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur heeft als verantwoordelijkheid dat de verenigingsbesluiten worden uitgevoord, dat de dagelijks zaken worden afgehandeld en de financien op orde zijn. Dat wil niet zeggen dat zij dat zelf moet doen Als vereniging hebben we er juist voor gekozen om de taken zoveel mogelijk te verspreiden onder alle bewoners. Daarvoor is de grote hoeveelheid commissies en werkgroepen in het leven geroepen.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

Het belangrijkste orgaan van de vereniging is de ALV. Dat zijn alle leden van de vereniging die op éénzelfde moment op éénzelfde plaats bij elkaar komen en daar een aantal zaken bespreken en beslissingen nemen. Meestal schrijft het dagelijks bestuur een ALV uit, maar ook een individuele bewoner heeft die mogelijkheied as hij of zij dat nodig vindt. De beslissingen die de ALV neemt gelden voor heel het klooster. Daaraan wordt niet getornd. Alle bewoners drijgen vóór de ALV de onderwerpen en voorstellen in de bus, zodat je weet waarover het gaat. Er is altijd de mogelijkheid via een machtiging te stemmen als je echt niet aanwezig kunt zijn. Meepraten en meebeslissen in de Clara betekent dus deelnemen aan de ALV.

 

 

LID ZIJN EN LID WORDEN

 

Huurovereenkomst betekent lidmaatschap

Alle hoofdbewoners van de Clara hebben een huurcontract afgesloten met BrabantWonen en zijn daardoor automatisch lid van de vereniging. Dat is een verplichting waar niemand onderuit kan. De contributie is gekoppeld aan de woning en wordt samen met de maandelijkse huur aan BrabantWonen betaald. De woningcorporatie stort ieder kwartaal de geïnde contributie op de rekening van de vereniging. Als er meerdere verenigingsleden in één woning wonen blijft de contributie hetzelfde omdat deze niet per lid maar per woning wordt berekend.

 

Lidmaatschao zonder huurovereenkomst

Als hoofdhuurder ben je dus automatisch lid van de vereniging met alle renchten en verplichtingen die daarbij horen. Maar ook als niet-hurende bewoner kun je lid worden.

 • Als partner of kind inwoont bij een hoofdhuurder in de Clara
 • Als je minimaal 1 jaar op dat adres ingeschreven staat bij de gemeente Den Bosch
 • Als je minimaal 16 jaar oud bent.

De aanvraag voor het lidmaatschap moet bij het bestuur worden ingediend. Andere leden kunnen bezwaar maken. Vervolgens ben je 1 jaar aspirant lid en daarna echt lid. Let op, deze regel geldt niet voor onderhuurders.

 

WACHTLIJSTEN EN OPEN DAG

 

Beheer wachtlijst Clara

 • Voor veel mensen is het wonen in de Clara aantrekkelijk. De woningen zijn apart, de tuinen prachtig, de locatie in de binnenstad aantrekkelijk en dan is er nog de nabijheid van het Bossche broek en de zuiderplas. Maar de Clara is pas echt bijzonder door de gemeenschap die de bewoners samen vormen. BrabantWonen beaamt dat en heeft de vereniging toestemming gegeven een aparte wachtlijst bij te houden voor potentiële huurders Daardoor hebben de huidige bewoners de mogelijkheid om aan geïneresseerden uit te leggen wat het wonen in de Clara inhoudt en wat er van nieuwe bewoners wordt verwacht. Dat gebeurt jaarlijks tijdens een open dag in het voorjaar.

 

 Inschrijven voor de Clara

Wie op de wachtlijst van de Clara wil komen, moet ingeschreven staan bij de woonservice waar BrabantWonen bij is aangesloten en beschikken over een registratienummer. Volgorde van inschrijving wordt bepaald door de inschrijfdatum/tijd bij de Clara. Op de wachtlijst staan maximaal 50 personen ingeschreven. Is de wachtlijst vol dan wordt deze gesloten. Inschrijven kan (als de wachtlijst open is) via een digitaal inschrijfformulier op onze website. www.claraklooster.nl Voor informatie over het wonen is er een mailadres. wonen@claraklooster.nl

 

Actueel houden van de wachtlijst

De ervaring leert dat de wachttijd voor een woning in de Clara tussen de drie tot vier jaar is. Niet iedereen kan zolang wachten. Daarom benaderen we een keer per jaar de mensen van de wachtlijst met de vraag of ze nog ingeschreven willen blijven staan. Geef daarom wijzigingen van je contact gegevens altijd door. Wie negatief of niet reageert wordt van de wachtlijst verwijderd.

 

WANNEER EEN WONING LEEGKOMT

 

Doorschuiven voor Clara bewoners

Wanneer iemand uit de Clara vertrekt en er een woning vrijkomt wordt deze eerst aangeboden aan de medebewoners. Een bewoner komt in aanmerking als hij / zij

 • Lid is van de vereniging
 • Ingeschreven staat bij Woonservice / BrabantWonen
 • Volgens de regels van BrabantWonen in de juiste inkomenscategorie zit voor de desbetreffende woning
 • Binnen de Clara een vrijgekomen woning achterlaat.

Als een woning vrijkomt wordt dat bekend gemaakt op twee lijsten op de prikborden in de oud- en nieuwbouw. De leden hebben 14 dagen de tijd om daarop aan te geven of ze geïntereseerd zijn. Als er meerdere gegadigden voor een woning zijn wordt er geloot. Wie misloot krijgt een extra lot voor een eventueel volgende vrijgekomen woning. Door dit systeem kan het gebeuren dat er diverse bewoners intern doorschuiven naar een andere woning. Meestal betekent dat voor de betrokken bewoners een verbetering. Dat houdt in dat er mogelijk een minder aantrekkelijke woning overblijft voor de wachtlijst met externe gegadigden.

 

Toewijzing woning aan een kandidaat op de wachtlijst

De wooncommissie van de Clara benadert de kandidaat op de hoofdwachtlijst die het langst staat ingeschreven. Deze heeft als eerste recht op de vrijgekomen woning. Wanneer een kandidaat de woning weigert, biedt de wooncommissie deze aan de eerstvolgende op de wachtlijst aan. Wanneer iemand een woning accepteert wordt diet door de wooncommissie doorgegeven aan de verhuurder. BrabantWonen kijkt vóór de definitieve toewijzing naar de relatie inkomen/huur van de nieuwe huurder. Dit kan betekenen dat iemand de woning niet krijgt omdat het inkomen te hoog is ten opzichte van de huurprijs.

 

Weigeren van een woning

Een kandidaat kan twee keer zonder consequenties een aangeboden woning weigeren. De derde keer dat een woning in de Clara wordt aangeboden en geweigerd wordt de kandidaat van de wachtlijst verwijderd.

 

Onzelfstandige woningen

Voor de onzelfstandige woningen geldt een apart systeem. Wanneer een woning in een van de vier onzelfstandige units leegkomt heeft de blijvende bewoner het recht om zelf een nieuwe huurder te zoeken. Hij of zij hoeft niet op de wachtlijst van de Clara te staan. Wel moet de huurder ingeschreven staan bij de woonservice / BrabantWonen en ook hier wordt gekeken naar de relatie inkomen / huur.

 

Onderhuur

Wanneer een huurder in de Clara voor een tijdje vertrekt is het mogelijk onder te verhuren. Hiervoor gelden naast de officiële regels van de verhuurder ook nog de eigen Clararegels. De huurder moet bij het bestuur een voorstel voor onderhuur indienen. Als het minder dan drie maanden is neemt het bestuur een besluit hierover. Gaat het om een langere periode tot maximaal 1 jaar dan beslist de ALV hierover. Tijdens deze vergadering zijn de hoofdhuurder en de voorgestelde onderverhuurder aanwezig.

 

 

GESCHIEDENIS VAN HET CLARAKLOOSTER

 

Vegetarische Theresiaantjes en de Claraworst

De Clarastraat komt als ‘Claere Straet’ al op Middeleeuwse plattegronden van ’s-Hertogenbosch voor. Het is een smalle straat in de schaduw van de Sint Jan. Achter de Clarastraat stroomt het stadsriviertje de Dieze. Aan de noordkant komt de Clarastraat uit in de Hinthamerstraat, aan de zuidkant gaat de Clarastraat over in de Papenhulst. Op dit stukje stadsgrond, in het hart van de stad die om de vele katholieke kerken en kloosters wel het ‘Rome van het Noorden’ werd genoemd, hebben eeuwenlang nonnen geleefd: vanaf de late Middeleeuwen Clarissen en vanaf de negentiende eeuw Theresiaantjes oftewel Ongeschoeide Karmelietessen. Doordat het klooster van deze laatste ook in de Clarastraat lag, vergisten de Bosschenaren zich wel eens. Zo kregen de vegetarische Theresiaantjes niet zelden een worst aangeboden, met het verzoek om te bidden voor mooi weer. Dit gebruik behoort echter tot de traditie van de Clarissen: niet de Spaanse heilige Teresa van Avila, maar de Italiaanse Chiara (Clara, klaar, helder) di Assisi is de patrones van mooi weer.

 

Net geen eeuwfeest voor de Karmel van Den Bosch

De ingewikkelde kloostergeschiedenis van de Clarastraat was voor de Theresiaantjes een vingerwijzing Gods: ‘Het schijnt dus wel, dat Gods Voorzienigheid reeds eeuwen dit terrein voor Zijn uitverkoren volk had voorbehouden.’ Op de ruïnes van de Middeleeuwse Clarakerk werd rond 1870 begonnen met de bouw van een nieuw klooster, een karmel. Karmelieten en Karmelietessen noemen hun klooster een karmel waarmee zij verwijzen naar de berg Karmel in Israël. In de holen en spelonken van deze berg leefden in de Middeleeuwen kluizenaars die hun dagen en nachten zoveel mogelijk biddend doorbrachten. Deze levenswijze was ook de inspiratiebron van de eerste zusters die op 5 augustus 1872 hun intrek in de Bossche karmel namen. Bijna honderd jaar lang leefden er Theresiaantjes in Den Bosch: midden in de stad, maar toch voorgoed teruggetrokken binnen de muren en achter de tralies van hun slotklooster. Zij leefden zoveel mogelijk in stilte: de innerlijke zoektocht naar God was het belangrijkste doel in hun leven. De zusters leefden zeer sober. Ze hadden ieder een eigen cel, met een houten tafel en stoel. Ze sliepen op drie planken, waarop een strozak lag. De maaltijden, twee per dag, werden gemeenschappelijk genuttigd in de refter: eenvoudig vegetarisch eten en regelmatig vasten. In de winterdagen fungeerden slechts een paar stoven als warmtebron; deze gingen van cel naar cel. In koude winternachten lag er wel eens ijs op de dekens en werden de zusters met bevroren wangen wakker. Pas in 1951 kwam er centrale verwarming in huis. In de jaren zestig sijpelde het verlangen naar vernieuwing ook door de muren van de karmel heen. Hoe kon het oude behouden blijven en het nieuwe ingepast worden? Het lukte de zusters niet een antwoord op deze vraag te vinden. In 1971 namen zij met pijn in hun hart afscheid van elkaar en van hun huis, waar zij zo lang lief en leed met elkaar gedeeld hadden.

 

Verijdelde sloopplannen

Na opheffing van het klooster werd het gebouw in de jaren zeventig gehuurd door een steenfabriek en in gebruik genomen als pension voor haar Spaanse gastarbeiders. De jonge mannen, veelal afkomstig uit arme afgelegen dorpen, werkten overdag hard in de steenfabriek. Met tientallen aten en slapen ze in het voormalige klooster; soms stonden er wel drie bedden in een cel. Op zondag werden er in de kapel nog wel Spaanse missen gehouden en er werd zelfs een Spaans huwelijk ingezegend, maar het kloostercomplex, bijna een eeuwlang nauwgezet en liefdevol door de zusters verzorgd, werd toch grotendeels aan haar lot overgelaten. Eind jaren zeventig kocht projectontwikkelaar Wilma het klooster met de bedoeling het pand te slopen en er nieuwe appartementen neer te zetten. De steenfabriek werd de huur opgezegd. In afwachting van de sloophamer kreeg het zo goed als leegstaande pand nog een laatste bestemming, die tevens haar redding zou betekenen. Krakers die vanwege sloop- en verbouwingsplannen uit andere oude panden in de stad moesten vertrekken, kregen een deel van het voormalige karmelklooster (door iedereen ‘Claraklooster’ genoemd, omdat het klooster in de Clarastraat lag) als tijdelijke huisvesting aangeboden. Onder hen bevonden zich veel studenten van de kunstacademie. Zij keken door de verwaarlozing heen en zagen mogelijkheden om er te blijven wonen. Zij kwamen tegen de sloopplannen in verzet, namen een architect, Egbert Hoogenberk, in de arm en ontwikkelden een uitvoerbaar plan om het monumentale pand geschikt te maken voor sociale woningbouw. Daarbij streefden zij er naar zo min mogelijk in het bestaande gebouw in te grijpen. Op 1,2 en 3 maart 1985 werd het resultaat gevierd met een optreden van oa Hans Dulfer op het grote openingsfeest (“Clara klaar!”). Koningin Beatrix bezocht het gerenoveerde pand in juni 1986 in het kader van een werkbezoek aan stadsvernieuwende projecten. Clara's 25ste verjaardag is inmiddels gepasseerd en in ruime mate gevierd.